چشم انداز سایت

ضمن عرض خیر مقدم به عزیزان بازدیدکننده، رســـالت سایت تــنــــور فـــکر، مروج اندیشه کسب و کار درکشور جمهوری ایران اسلامی، را در چند سطر ذیل تقدیم می نمایم که جهت گیری محتوای ارائه شده فعلی و آتی درسایت را مشخص می کند. همانگونه که مستحضرید، انتخاب و ارتقاء شغل و حرفه برای هر فرد از جامعه، مسئله ای بسیار مهم و سرنوشت ساز است و عدم موفقیت در این بخش از زندگی، که فراهم کننده شرایط اقتصادی و رفاهی مناسب است، بر جنبه های دیگر زندگی وی اثر می گذارد و مانع شکوفایی استعدادها و تحقق آرمان های فردی و اجتماعی او می شود. اما فرآیند جستجو و انتخاب شغل و نوع کسب وکار، از خود فرد و ارزیابی او از توانایی های فردی خویش آغاز می شود وگام بعدی وی، شناخت عوامل تاثیرگذار و حاکم بر محیط کسب وکار است. بنابراین دست اندرکاران وب سایت درصدد هستدکه :

  • ۱ـ به انسانها کمک کنند که علائق خود را کشف و بارور سازند.
  • ۲ـ بستری برای توسعه مهارت های فردی و اجتماعی انسانها فراهم آورند.
  • ۳ـ حتی المقدور پتانسیل های عظیم علمی و تکنولوژیکی کشور را معرفی نمایند.
  • ۴ـ اخلاق و فرهنگ کسب و کار را ترویج نمایند.
  • ۵ـ الگوهای برجسته و موفق در زمینه کسب و کار را معرفی نمایند.
  • ۶ـ عضلات تصمیم گیری متقاضیان کسب و کار را تقویت کنند.
  • ۷ـ برنامه های اقتصادی ایران و جهان را منعکس و مورد مداقه قرار دهند.

بهرحال تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد، هدف است. انتخاب هدف و آگاهی به ابعاد آن، پیش شرط هر گونه اقدامی است. دکتر ماکسول مالتز درکتاب « روانشناسی تصویر ذهنی » یا علم کنترل ذهن می گوید:

بهرحال تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد، هدف است. انتخاب هدف و آگاهی به ابعاد آن، پیش شرط هر گونه اقدامی است. دکتر ماکسول مالتز درکتاب « روانشناسی تصویر ذهنی » یا علم کنترل ذهن می گوید:

« مغز و دستگاه عصبی انسان دارای مکانیزم هدف جویی است که بطور خودکار برای رسیدن به یک هدف بخصوص، درست مثل موشک یا اژدری که راه خود را به سوی هدف می یابد، فعالیت می کند.»

بدیهی است که خلق هر شاهکاری نیاز به صرف زمان، کسب دانش و تجربه و پایداری دارد و ما معتقد هستیم که در زندگی شکست وجود ندارد، فقط نتیجه وجود دارد. اگر به نتایج دلخواه نرسیدید، از تجربه ای که کسب کرده اید استفاده کنید تا بتوانید در آینده با توجه به آن تصمیمات بهتری بگیرید.

مدیرسایت

error: