توصیه های عملی برای نمایه سازی مستندات علمی

توصیه های عملی برای نمایه سازی مستندات علمی


دستيابي سريع به اطلاعات علمي مورد نظر از ميان حجم عظيم توليدات علمي جهان، تنها از طريق نمايه سازي و بهره گيري از فناوري اطلاعات ممکن مي باشد. در نمايه كردن مستندات علمي، نويسندگان آن، اولين كساني هستند كه بايستي در نگارش خود موارد ذیل را رعایت نمایند تا نمايه سازي توسط پایگاههای اطلاعات علمی به طور صحيح انجام پذيرد:

الف ـ انتخاب عناوین و واژه هاي كليدي متناسب با متن گزارش یا مقاله
ب ـ درج صحیح اسامي و آدرس ها. ( فارسی / لاتین )

[button color=”custom” link=”http://www.tanourefekr.ir/wp-content/uploads/2017/09/1000126.pdf” textcolor=”#ffffff” texthcolor=”#3a3a38″ bgcolor=”#ff4c4c” bordercolor=”#ffffff” radius=”5″ icon=”brankic-icon-download3″]نمایش کامل[/button]

مطالب بیشتر: