فــقـــر یـــا غــنــا ، انتخاب با شماست

 فــقـــر  یـــا غــنــا ، انتخاب با شماست


شما به این دنیا آمده اید تا در غنا و خوشبختی زندگی کنید. مال و ثروت هرکس در مغز اوست. ثروت یک پزشک و یک فرد تحصیل کرده در استعدادهای او نهفته است. یقین داشته باشید تنها چیزی که قادر خواهد بود بین ما و غنا و ثروت دلخواهمان جدائی اندازد، حالت روحی و برداشت ذهنی خود ما خواهد بود. بنابراین شما تنها منجی خویش هستید و سرنوشت و تقدیرتان به طرز فکر و احساس شما بستگی خواهد داشت.
کسی که از قدرت روحی خود بی خبر بماند، محکوم به فقر مادی و معنوی است…

 

[button color=”custom” link=”http://www.tanourefekr.ir/wp-content/uploads/2017/09/1000119.pdf” textcolor=”#ffffff” texthcolor=”#3a3a38″ bgcolor=”#ff4c4c” bordercolor=”#ffffff” radius=”5″ icon=”brankic-icon-download3″]نمایش کامل[/button]

مطالب بیشتر:

دیدگاه بگذارید:

avatar