تبلیغات ویروسی

تبــلیغــات ویــــــروســــی


در سالهای اخیر تبلیغات ویروسی( Viral Advertising ) به عنوان یکی از روشهای کارا و اثربخش، که سبب ایجاد آگاهی، علاقه، آزمایش و خرید محصول می شود، پدیدار شده است. تبلیغات ویروسی نوعی ارتباط مصرف کننده ـ مصرف کننده است. اگر پیام تبلیغاتی توسط یک دوست یا یکی از اعضای شبکه اجتماعی توصیه شود، به احتمال زیاد مورد استقبال قرار می‏گیرد.
تبلیغات ویروسی عبارت است از انتقال داوطلبانه پیام تحریک آمیز یک برند از فردی به فرد دیگر، به منظور تحت تأثیر قرار دادن یا متقاعد کردن بیننده پیام، جهت انتقال آن به دیگران از طریق اینترنت…

 

 

[button color=”custom” link=”http://www.tanourefekr.ir/wp-content/uploads/2017/12/1000136.pdf” textcolor=”#ffffff” texthcolor=”#3a3a38″ bgcolor=”#ff4c4c” bordercolor=”#ffffff” radius=”5″ icon=”brankic-icon-download3″]نمایش کامل[/button]

مطالب بیشتر:

دیدگاه بگذارید:

avatar