پرسنال برندینگ

پـــرســـنـال بـــرنــدیــنــگ


 پرسنــال بــرندینــگ چــیــه؟ برای توضیح این عبارت، ابتداء چند سوال را مطرح می کنم، چی چیزی باعث میشه مشتری که یکبار از شما خرید کرده، بار دوم به سراغ شما بیاد؟ چه چیزی باعث میشه که همکاران و مدیران به شما اعتماد کنند وکاری را به شما بسپارند؟ اعتـبار، اعتبـار، اعــــتــــبـــــار.
همه ما ویژگی هایی داریم که اطرافیان، ما را با آنها می شناسند. مثلا یکی خوش قول است و یکی بد قول. دیگری بد اخلاق است و دیگری خوش اخلاق، به عبارت دیگه، همه ما برچسب هایی داریم که دیگران آنها را روی ما می چسبانند…

 

 

[button color=”custom” link=”http://www.tanourefekr.ir/wp-content/uploads/2017/12/1000138.pdf” textcolor=”#ffffff” texthcolor=”#3a3a38″ bgcolor=”#ff4c4c” bordercolor=”#ffffff” radius=”5″ icon=”brankic-icon-download3″]نمایش کامل[/button]

مطالب بیشتر:

دیدگاه بگذارید:

avatar