عــملکــرد کــارکــنان مــوفــق

عــملکــرد کــارکــنان مــوفــق


آیا دوست دارید از شــغــل و زنــدگی تان لذت ببرید؟
بخش عمده زندگی ما درمحل کار سپری می شود اما هیچکس نمی تواند روز کاری ما را، لذت بخش تر کند جز خودمان. احساس شادی و رضایت تا حد زیادی به عملکرد ما بستگی دارد. پس باید مرزهای معمول عملکرد را شکست و عادت های های جدیدی را ایجادکرد.
روزی از سه بنّای ساختمان پرسیدند: در حال انجام چه کاری هستید؟ اولی گفت: کار من چیدن آجر و کارم بسیار سخت و خسته کننده است. دومی گفت: من کاری با ارزش و دیواری مستحکم می سازم. سومی گفت: من یکی از مهمترین بناهای شهر را می سازم. هر سه نفر دقیقاً یک کار را انجام می دادند اما بنّای سوم دیدگاه و چشم انداز با ارزشی داشت.

[button color=”custom” link=”http://www.tanourefekr.ir/wp-content/uploads/2018/04/1000147.pdf” textcolor=”#ffffff” texthcolor=”#3a3a38″ bgcolor=”#ff4c4c” bordercolor=”#ffffff” radius=”5″ icon=”brankic-icon-download3″]نمایش کامل[/button]

مطالب بیشتر:

دیدگاه بگذارید:

avatar