پرسش های مشکل گشا

ما در تمام اوقات شبانه روز برای اینکه بتوانیم روی موضوعی فکر کنیم، سوالاتی را در ذهنمان مطرح می کنیم. یعنی بیشتر کار ذهنی ما در طول شبانه روز، طرح سوال های متعدد و جستجوی پاسخ برای آنها است. بنابراین اگر می خواهیم کیفیت زندگی مان را تغییر دهیم، باید سوالات عادتی مان را تغییرادامه مطلب

بذرهای موفقیت = هدف گذاری

آیا شما برای سال های آینده خود، هدف های مشخص و مکتوب دارید؟ هدفی که نوشته نشود، فقط رویا و آرزویی شیرین و دست نیافتنی خواهد بود. زندگی شما تنها زمانی عالی خواهد شد که به طور واضح مشخص کنید، چه می خواهید. تعیین کنید که در هر حوزه کلیدی از زندگی یتان( حوزه توانمندسازی،ادامه مطلب

آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان، ضرورت فوری

مقدمه : مهارت هایی که برای زندگی در جامعه امروز نیاز است، با ۱۰ سال پیش متفاوت است. نظام آموزشی فعلی دانش آموزان را فقط به سراغ متون تعریف شده آموزشی می برد تا بخوانند و امتحان بدهند، اما هیچ تجربه ای از فعالیت های عملی خارج از چارچوب متون مدرسه را آموزش نمی دهدادامه مطلب

« مریم میرزاخانی » نابغه ریاضی جهان

مقدمه : مریم میرزاخانی در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶هجری شمسی( ۱۹۷۷میلادی) در تهران متولد شد. پدرش احمد میرزاخانی مهندس برق و رئیس هیئت مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری «رعد» بود. پدر مریم میرزاخانی اهل طالقان استان البرز‌ می‌باشد مریم میرزاخوانی سه خواهر و برادر داشت و والدین‌شان بیشتر از آنکه آنها را به خاطر درس تحت ‌فشار بگذارند، آرزو داشتند تا وارد عرصه‌هایی باادامه مطلب

error: