کسب آمادگی برای رقابت

ارزش زمان : از دهه ۹۰ به بعد ، زمان در حكم پول است. وقت خود را به عنوان منبع وگنجينه اي كمياب در نظر بگيريد و در مصرف كردن آن نهايت دقت را داشته باشيد. همواره در پي يافتن راه هايي باشيد كه زمان انجام كارها را كاهش دهد. هر دقيقه را هم بهادامه مطلب

تکنیک های تندخوانی

در طی روز، چقدر مطالعه می‌کنید؟ مسلماً مقدار آن با توجه به علائق، شغل و کاری که روزانه انجام می‌دهید، متغیر است، اما حتماً سرعت خواندن فعلی شما، به دلیل آموزش های ابتدایی نادرست گذشته، کُند است. آیا تا به ‌حال فکر کرده‌اید که چگونه می‌خوانید؟ چشمان شما چگونه حروف را تشخیص و سپس آنهاادامه مطلب

غنی سازی اوقات فراغت

اوقات فراغت، زمان آسودگى از فعالیت های رسمى و پرداختن به نیازهاى طبیعى و جسمانى است. در این اوقات فرد، فقط به میل خود عمل می کند. فراغت، کار بیکاری نیست، بلکه یک تجربه با ارزش زندگی است. بارزترین ویژگی اوقات فراغت، وجود انگیزش و داشتن حق انتخاب آزاد است. اوقات فراغت، كاركردهاي گوناگوني راادامه مطلب

چشم انداز یک روز خلاق

شما روشی هائی بهتری، برای آغاز کردن یک صبح به شکل خلاق، سراغ دارید؟ کارهایی وجود دارند که ما هر روز می توانیم برای تقویت خلاقیت خود و حفظ تراوش جریان ایده‌هایمان انجام دهیم، هرچقدر از ظرفیت خلاقیت خود در زندگی روزمره استفاده کنیم، عضله‌های خلاقیت در مغز ما قوی‌تر می‌شوند. انجام دادن یک کارادامه مطلب

error: