تكنيك هاي تست زدن در جلسه كنكور سراسري

در اين مقاله روي سخنم با دانش آموزان پشت كنكوري هست كه دغدغه آزمون كنكور سراسري دارن و انشاء اﷲ ميخوان از يكسال تلاش و تحمل سختي هايشان نتيجه بگيرن و صد البته موفق خواهند شد و به اهدافشان خواهند رسيد. 

كنكور سراسري هم آزموني مانند ديگر آزمونهاست و هيچ تفاوتي با بقيه آزمون ها نداره. هرآزمون، مجموعه اي از سؤالات آسان تا سخت هست و دانش آموزي موفق تره كه به تعداد بيشتري از سؤالات آسان و متوسط پاسخ بده.

سرعت عمل در تست زني هر داوطلب با داوطلب ديگر فرق مي كنه و اين مهارت نيز يك شبه بوجود نمي آيد، بلكه به تدريج و با ممارست و تمرين در طول سالهاي دبيرستان،  حاصل ميشه و ميتونه به يك عادت هم تبديل بشه.   

تكنيك هاي آزمون دادن عبارتند از تقسيم وقت بين دروس و تستها ، چگونگي برخورد با سؤالات دشوار ، افزايش سرعت عمل ، كنترل اضطراب و تحمل حضور در جلسه به مدت طولاني و اينكه چطور خود را با شرايط روحي و رواني جلسه سازگار كنيم. 

در اين نوشتار در نظر هست مهمترين نكاتي كه مي توانند عملكرد شما را براي برگزاري آزمون، بهتر كنه را يادآور بشم. 

۱ـ زودتر به سمت مكان برگزاري آزمون حركت كنيد، نيم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر باشيد. هميشه بايد حوادث غير منتظره را پيش بيني كنيد. دير رسيدن باعث افزايش استرس در شما مي شود و همين مي تواند عاملي براي كاهش بازده شما در آزمون گردد. 

۲ـ قبل از ورود به جلسه امتحان دستشويي برويد. استفاده از سرويس بهداشتي قبل از شروع آزمون باعث ميشه تا حين برگزاري آزمون وقت ارزشمند شما تلف نشه. 

۳ـ به آرامي وارد محيط آزمون بشيد و ابتدا صندلي خود را پيدا كنيد و با كارت ورود به جلسه مطابقت دهيد. اگر صندلي تان نامناسب است، سريعاً به مراقبين جلسه اطلاع دهيد. اسم و مشخصات خود را با برگ پاسخنامه و كارت ورود به جلسه مطابقت دهيد. در حين برگزاري آزمون از هرگونه سؤال كردن پرهيز كنيد. 

۴ـ در جلسه كنكور يك عدد ساعت همراه داشته باشيد. جلوتر ساعت خود را تنظيم و از داشتن شارژ باطري آن مطمئن شويد. در سر جلسه آزمون، خودتان بايد مراقب وقت باشيد و به اميد مراقب و اعلام وقت توسط او نباشيد.  

۵ـ هر از گاهي به ساعت نگاه كنيد و زمان باقي مانده را بررسي كنيد. زمانهاي شروع و اتمام هر درس را روي جلد دفترچه، با در نظرداشتن زمان مرور يعني زماني كمتر از زمانهاي پيشنهادي روي دفترچه، يادداشت كنيد. اگر سؤالها سخت بود، مضطرب نشيد و يا اگر بسيار ساده بود، خوشحال نشيد. همه داوطلبان به همين سؤالات جواب ميدهند و فراموش نكنيد كه كنكور يك آزمون مقايسه اي است و نه حد نصابي. 

۶ـ تست را خوب و با دقت بخوانيد تا مطمئن شويد كه سوال چه چيزي از شما مي خواهد؟ بجاي چند بار سريع خواندن، صورت سؤال را يكبار آرام بخوانيد و دوركلمه هاي مهم خط بكشيد. حتي اگر لازم است بجاي اينكه با چشم صورت سؤال را دنبال كنيد، آن را لب بزنيد. در موقع پاسخگويي به يك سؤال فقط به همان سؤال فكر كنيد نه به سؤال هاي قبلي و يا بعدي و يا اينكه چند سؤال به انتهاي دفترچه مانده است. عادت كنيد كه محاسبات خود را روي كاغذ بياوريد. نوشتن فرمول مربوط به سؤالها روي دفترچه به طور خوانا و  كمجا ضرري ندارد. بگذاريد فرمول سؤالها جلوي چشمتان باشد.  راه حل سوالات را در جاهاي مختلفي دفترچه ننويسيد. 

۷ـ با رعايت مديريت زمان آزمون، سؤالها را به ترتيبي كه در دفترچه آمده، پاسخ دهيد تا دچار نگراني و سر درگمي نشويد. از ابتداي دفترچه و اولين سؤال شروع به پاسخ دادن نماييد. به سؤالات ساده پاسخ دهيد و سؤالات نيمه مشكل و مشكل را علامتدار كنيد. سپس به حل سؤالات نيمه مشكل بپردازيد و درصورت داشتن زمان، سراغ سؤالات وقتگير برويد. ضمناً هر۱۰ سؤال يكبار زمان را چك كنيد. اگر متوجه شديد كه سؤالات مشكل است نگران نباشيد خونسردي خود را حفظ كنيد و بدانيد كه اين سختي سؤالات فقط براي شما نيست بلكه براي تمامي داوطلبان است. 

۸ـ در حين مطالعه تست ها، كنار آنها علامت بزنيد. مثلاً   

علامت * يعني پاسخ صحيح سوال را در پاسخنامه وارد كردم. 

علامت + يعني به زمان نياز دارم و با كمي فكر كردن پاسخ را بدست مي آورم. 

علامت ــ يعني سوال سخت است و فعلاً پاسخ را نميدانم. 

اگر با سوال سخت مواجه شديد كه فكر مي كنيد پاسخ آنرا نمي دانيد، بلافاصله از آن سوال عبور كنيد. از اينكه پاسخنامه سفيد بماند نترسيد. اگر بر روي سوالاتي كه سخت هستند بمانيد، شانس خود را براي پاسخ دادن به سوالات آسان تر از دست خواهيد داد. فراموش نكنيد آنچه در اولويت هست، جوابدادن به بيشترين تعداد سؤالات ساده و متوسط است نه جواب دادن به يك سؤال خاص و يا يك درس خاص. اگر ديديد كه نميتوانيد به چند سؤال متوالي پاسخ دهيد، خود را نبازيد چون هرگز به معناي عدم تسلط و توانايي شما در پاسخ دادن به ساير سؤالات نيست. 

در دور دوم مطالعه دفترچه، به سراغ سوالات نزده برويد. شما يكبار تمامي سوالات را خوانده ايد و

سوالات آسان را پاسخ داده ايد ( يعني حداقل حدود ۲۰ درصد ) و زمان مناسبي براي سوالات متوسط ( ۶۰ درصد از سوالات) و سخت ( ۲۰ درصد سوالات ) داريد. در دور دوم به سراغ سوالاتي برويد كه در كنار آنها علامت ” +   ” و   را قرار داده ايد و سعي كنيد در مدت زماني  كه مانده به اين سوالات پاسخ دهيد. تنها اگر به سوالات ساده و متوسط پاسخ دهيد چيزي حدود ۸۰ درصد مي شود!

هر موقع احساس كمبود زمان كرديد، سؤالاتي كه در مورد پاسخگويي به آنها ۵۰ ـ ۵۰ هستيد، را رد كنيد. 

۹ـ جواب سؤالات را بلافاصله در پاسخنامه وارد كنيد. براي واردكردن پاسخ هر تست حدود ۵ ثانيه وقت بگذاريد. جوابها را سؤال به سؤال وارد كنيد و هر بار شماره سؤال و گزينه درست را در پاسخنامه چك كنيد. از علامت گذاشتن بي ربط روي پاسخنامه جداً پرهيز كنيد. 

۱۰ـ  جواب ندادن به يك سؤال، از غلط زدن آن بهتر است. اگر پاسخ سوالي را نميدانيد، به طور حدسي و تصادفي يكي از چهار گزينه را انتخاب نكنيد، زيرا در صورت انتخاب پاسخ غلط، نمره منفي برايتان منظور خواهد شد، همچنين كه اگر به سوالي پاسخ ندادهايد، در پاسخنامه اشتباها در جاي سوال قبلي كه به آن پاسخ ندادهايد، گزينهاي را سياه نكنيد. 

۱۱ـ بر روي صندلي بدون حركت نباشيد و هر از گاهي دست، پا، كمر و گردن خود را تكان دهيد. بهتر است هر نيم ساعت يكبار به مدت ۳۰ ثانيه به صندلي تكيه كامل دهيد و چشمان خود را ببنديد، عضلات خود را شل كنيد و چند نفس عميق بكشيد. اين كار به رفع خستگي ذهني و خستگي جسمي شما كمك مي كند. 

۱۲ـ كنكور صفر و صد نيست. گاهي اوقات داوطلب با وجود  بلد بودن ۷۵درصد درس، موفق به پاسخگويي مناسب نشد ه يعني به خاطر روحيهي ضعيف، ۷۵درصد را فداي ۲۵درصد بلد نبودن درس كرده است.هميشه به خاطر داشته باشيد كه خدا با شماست و اجازه نميدهد تا زحمات شما از بين برود. 

۱۳ـ در بين زمان پاسخگوئي به سؤالها آب و مواد مغذي همراه خود را ميل كنيد. اينكار علاوه بر جبران انرژي و آب از دست داده شده، باعث افزايش تمركز و كاهش اضطراب شما خواهد شد. 

۱۴ـ نگاه كردن به ديگر دانش آموزان و نحوه عملكرد آنان مي تواند موجب اضطراب زيادي در حين امتحان شود. مانند ديدن دانش آموزي كه تند تند مينويسند يا… .. بنابراين تمام توجه خود را بر روي ورقه امتحاني تان متمركز نماييد تا آرامش بيشتري داشته باشيد.  

۱۵ـ جملات مثبت را دائم با خود تكرار كنيد. مثل: 

” من آرام و راحت هستم و همه چيز را مي دانم” 

” من در سرآزمون هستم و هيچ گونه استرسي ندارم و با آرامش كامل آماده آزمون دادن هستم. ” 

” خداي بزرگ، براي من بهترينها را مقدر كرده و هر نتيجه اي، به صلاح من و در مسير خوشبختي و شادكامي من خواهد بود.” 

” دل آرام گيرد با ياد خدا ” 

در پايان يك نكته قابل تاكيد هست كه هر دانش آموز به اندازه زمان و انرژي اي كه در طي يكسال صرف مطالعه يك درس كرده، بايد از خودش توقع داشته باشه و تصور نكنه كه بايد تمام مطالب يك درس را در جلسه آزمون به ياد داشته باشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: