فقر یا غنا، انتخاب با شماست

شما به این دنیا آمده اید تا در غنا و خوشبختی زندگی کنید. مال و ثروت هرکس در مغز اوست. ثروت یک پزشک و یک فرد تحصیل کرده در استعدادهای او نهفته است. یقین داشته باشید تنها چیزی که قادر خواهد بود بین ما و غنا و ثروت دلخواهمان جدائی اندازد، حالت روحی و برداشت ذهنی خود ما خواهد بود. بنابراین شما تنها منجی خویش هستید و سرنوشت و تقدیرتان به طرز فکر و احساس شما بستگی خواهد داشت.

کسی که از قدرت روحی خود بی خبر بماند، محکوم به فقر مادی و معنوی است. هر کس می تواند به ابتکار و ابداعی دست بزند و استعداد خود را در زمینه های گوناگون تجربه و آزمایش کند. آینده هر کس به نحوه تفکر و طرز تحلیل او بستگی دارد، هرکس خود معمار و طراح زندگی خویش است و کسی دیگر نمی تواند برای او تعیین تکلیف بکند. سرنوشت هیچکس را از قبل رقم نزده اند. امرسون فیلسوف نامدار آمریکائی گفته: « آدمی موجودی است که در تمام روز لحظه ای از اندیشیدن غافل نمی شود.»

هرکس با تفکر عادی خود، قواعد و اصول باورهای خود را در ذهن بارور می سازد و همین اعتقادات است که شالوده حیات شخص را تشکیل می دهد.

روانشناسی به نام ترووارد می گوید: اگر هدفی را مد نظرداشته باشید، طبعاً خواهید توانست وسایل نیل بدان را نیز فراهم سازید. پس اهداف مالی خود را از ذهن و ضمیر دور نسازید. اگر تصور کنید که پول و ثروت از کار و زحمت فوق العاده و مشقت بار یا اضافه کاری های شما بدست می آید، کاملاً اشتباه کرده اید و خود را گرفتار تنگ نظری و محدودیت فکری ساخته اید. اگر در مسابقه زندگی شروع بدی داشته اید، حال می توانید مسیرتان را اصلاح کنید و با بکارگیری ضمیر باطن، به وفور و نعمت برسید و با نشاط و امید فراوان به پیش بروید. مواهب و نعمت های فراوانی در روی زمین به انتظار شما هستند، پس بکوشید تا آنها را از آن خویش سازید.

ویژگی های ضمیر باطن :

تحول و هرآرزوئی که به سر دارید، ابتدا در ذهن و ضمیر شما جان می گیرند و سپس از مرحله ذهنیت به عینیت می رسند. یعنی آنچه را در ذهن می پرورید، همان را در زندگی باز خواهید یافت. ضمیر باطن فقط اعتقادات و باورهای ما را می پذیرد نه کلمات و سخنان تو خالی را. ضمیر باطن هر کس، از تخیل او زاده می شود و نه از عزم و اراده وی. هر راستی و کژی در زندگی، ابتداء در ذهن شکل می گیرد و در پی آن رفتار فیزیکی بوقوع می پیوندد، پس تصویر وفور و غنا را به ذهن بسپارید و مطمئن باشید تحقق فرآیند آن را ، خود به چشم خواهید دید.

ضمیر باطن، پدیده ای فراسوی زمان و مکان است. ضمیر باطن، عنصری خنثی و کاری به رد و قبول موضوعات ذهنی ندارد. به عنوان مثال اگر تصمیم بگیرید خانه ای را آتش بزنید، ضمیر باطن بی آنکه به خیر و شر قضیه کاری داشته باشد، ایده هائی را در ذهن حاضر می کند که چگونه می توان به بهترین وجهی این عمل زشت و غیر انسانی را انجام داد. ضمیر باطن مانند خاک است، سرشت خاک بارور ساختن و محصول دادن است و هیچ کاری به دانه ای که به او سپرده اند ندارد، خواه یک هسته هلو، سیب و یا گلابی باشد.

معجزات ضمیر باطن را دست کم نگیرید که با این نیروی شگرف درونی به همه آرزوهایتان خواهید رسید.

صفات و خصائلی را که شایسته و برازنده یک انسان مسلمان می دانید به ضمیر باطن خود بسپارید که بهترین اجراء کننده نیات باطنی شماست.

فعال سازی ضمیر باطن :

مهمترین ایده ها زمانی به سراغ انسان می آید که در آرامش کامل بسر می برد. حالت آرمش و خلسه، نزدیک به حالت چرت و خواب آلودگی است. شبها در محلی ساکت بنشینید، چشمها را ببندید، آرامش لازم را فراهم سازید و آماده پذیرائی از افکار خوبتان بشوید. آنگاه سر صحبت را با ضمیر باطن باز کنید و چیزی را که از او می خواهید، با او در میان بگذارید.( تمرین راه حل یابی ) از همین امشب برنامه های تمرینی خود را شروع کنید و نا امیدی را از خود دور کنید و به بستر که می روید، آرامش لازم را برای جسم و روح خود فراهم کنید و ایده های فراوانی و رفاه را به ذهن بسپارید و آرام آرام این کلمات را زیر لب تکرار کنید:

       ـ من می توانم غول فقر را به زانو درآورم.

       ـ من دارای اراده پولادین هستم و از رویاروئی با مشکلات نمی ترسم.

       ـ من آدم موفقی هستم و از زندگی لذت می برم.

       ـ من شایسته نعمت و فراوانی، رفاه و آسایش هستم.

       ـ من به خود متکی هستم و هر روز از روز پیش بهتر می شوم.

       ـ افکار منفی را از سر بیرون می کنم، چون ضعف و شکست و بدبختی به همراه می آورد.

منبع :  کتاب «« قدرت پول »» / اثر دکتر ژوزف مورفی / ترجمه هوشیار رزم آرا

تدوین : مجتبی یعقوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: